Disclaimer | Ursus brandportal

Verantwoordelijke uitgever: Ursus bv, Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (België), www.ursus.be 

Alle merken vermeld in de communicatie van URSUS bv, zijn of kunnen de handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van URSUS bv zijn. Enige rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.  

Niets uit URSUS bv publicaties, digitaal of print, mag worden gereproduceerd, gekopieerd of vertaald zonder schriftelijke toestemming van URSUS bv. Een schriftelijke toestemming kan bekomen worden via de zaakvoerder, of de dienst marketing. 

De website van URSUS bv en de websites van haar merken en producten zijn met de nodige zorg, kennis en de beste bedoelingen opgesteld. URSUS bv accepteert op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor fouten en/of onnauwkeurigheden. 

De tekeningen in onze technische documentatie, website of andere communicatie zijn louter indicatief. URSUS bv kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van fouten. Alle voorgestelde situaties zijn enkel ter illustratie en dienen steeds door de uitvoerder of plaatser toegepast te worden op zijn specifieke situatie.  

Alle verwijzingen naar en afbeeldingen van derden zijn louter indicatief. Gebruik hiervan dient steeds te worden geverifieerd met de betreffende producent of leverancier. Informatie en/of tekeningen van een derde partij die verwijzen naar accessoires of hulpmiddelen kunnen specifieke gereedschappen en kennis vereisen bij de installatie of het gebruik ervan. Het is de uitvoerder of plaatser welke hiervoor de correcte informatie dient te vergaren, alsook de juiste werkwijze hiervoor dient te hanteren.  

Alle boringen, schroefgaten en andere bewerkingen van welke aard ook die op één of andere manier betrekking hebben met onderdelen van derden, dienen steeds te worden geverifieerd met de producent of leverancier om de blijvende en goede werkingen van deze componenten te garanderen.   

URSUS bv behoudt zich het recht om alle info gebruikt in alle documenten te wijzigen zonder voorafgaande melding. 

Alle constructies zijn onderhevig aan lokale wetgeving, regels en normen. 

Banner tekst
Disclaimer
Header image

"Wil jij meewerken aan ons succesverhaal? Bekijk dan snel onze vacatures!"

Ontdek onze vacatures