Onderhoud van aluminium

Onderhoud van aluminium oppervlaktes
Zoals voor alle gelakte en geanodiseerde oppervlaktes is het reinigen van essentieel belang voor het bekomen van een minimale kwaliteitsvermindering door aantasting. Kwaliteitsonderzoek op projecten van 25 à 30 jaar oud bleken een duidelijk verschil te tonen tussen de periodiek gereinigde en niet gereinigde oppervlaktes. Op regelmatig ( zie periodieke voorschriften hieronder) gereinigde oppervlaktes is nauwelijks aantasting gevonden geweest. Daarentegen was een duidelijke tendens van corrosie vast te stellen bij oppervlaktes die weinig beregening en sterk vervuild waren. Ook luchtvervuiling en zoutneerslag door de aanwezigheid van de zee bevorderen de graad van aantasting.


Reinigingsfrequenties:
1. Aluminium constructies, die regelmatig door regenwater worden gereinigd en niet geplaatst zijn in een sterk verontreinigde omgeving of in de nabijheid van de kust. Deze moeten tenminste éénmaal per jaar worden schoongemaakt.
2. Aluminium constructies, die regelmatig door regenwater worden gereinigd en geplaatst zijn in een sterk verontreinigde omgeving of in de nabijheid van de kust. Deze moeten tenminste tweemaal per jaar worden schoongemaakt.
3. Aluminium constructies, die - ongeacht in welke omgeving - niet regelmatig door regenwater worden gereinigd. Deze moeten tenminste driemaal per jaar worden schoongemaakt.

Producten en hulpmiddelen:
Gebruik enkel een neutraal reinigingsmiddel (PH7) zoals voorbeeld “groene Dreft” (niet citroenhoudend). Gebruik echter nooit sterk zure of alkalische middelen zoals allesreinigers of ontvetters en gebruik ook geen schurende of abrasieve producten.
Gebruik een zachte spons, borstel of microvezeldoek. Vermijd ten allen tijd krassende materialen (schuurpapier, staalwol, ...), harde schuurborstels of stoomreiniging. Als het gewone water met een neutraal detergent niet voldoende
helpt, kan het reinigen met hoge druk een uitkomst zijn, let er toch steeds op om de druk onder controle te houden en niet de vuilfrees van de hogedrukreiniger te gebruiken. Voor deze onderhoudsbeurten (voorspoelen, reinigen en naspoelen) gebruikt u steeds koud water. Spoel ook overvloedig na om te vermijden dat er residuen van het reinigingsmiddel achterblijven, ook indien u enkel het glas afzonderlijk reinigt.

Zichtbare vervuiling:
Voor het verwijderen van zichtbare vervuiling zoals vet, olie, roet, kleef
stoffen, siliconenkit en cementsluier gebruikt u steeds aromaat vrije wasbenzine of Isopropylalkohol (IPA). U kan in sommige gevallen deze vervuiling ook mechanisch met behulp van een zachte witte potloodgom verwijderen.
Gebruik echter nooit producten die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten.

Conserveren:
We bevelen u aan om het oppervlak extra te beschermen met Gloss & Protector. Dit product bevat PTFE, een vloeibare Teflon (zie technische fiche ). Breng dit product enkel aan op gereinigde profielen (nooit op vervuilde profielen).

Elke aansprakelijkheid vervalt in hoofde van URSUS nv indien de koper of een derde de geleverde en geplaatste goederen op onvakkundige wijze behandeld of onderhouden heeft. Voor gebreken aan de oppervlaktebehandeling van het aluminium waarop de garantieverplichting betrekking heeft, kan deze enkel ingeroepen worden in zoverre dat diegene, die ze inroept, het bewijs levert dat de ter zake de geldende gebruiks –en onderhoudsverplichtingen, zoals gehecht aan huidige overeenkomst en gekend door de koper ,strikt werden nageleefd. De bewijslast hiervan rust bij de koper of de derde die tot deze verplichting gehouden is. Bij gebreke hieraan zal de garantieverplichting niet kunnen ingeroepen worden door de koper.

FOD Economie erkenning van Aannemer van Werken is binnen: Klasse 4D

Zomerverlof 2019

URSUS online klantenzone - offline op 20/07/18

Verlofperiode URSUS

Nieuwe medewerkers URSUS

Kerstsluiting 2018

Roundal dagkanten scoren in combinatie met systeembouw

Verlofperiode URSUS nv

Personeelswijzigingen binnen URSUS nv

Bedrijf gesloten op 02/05/16

Rechtzetting prijslijst: plaatwerk 2016 pagina 8

Waarom u moet kiezen voor het Roundal dagkanten systeem?

Hoe was de Polyclose beurs?

Perfect waterdicht dankzij behaalde 1000 Pa...

ROUNDAL de nieuwe naam voor alle dagkanten!

Hervatting van de leveringen vanaf week 2!

Afsluitdata bestellingen voor Kerstverlof

Mededeling! Aangaande onze transportregeling

Artikel: Made !n (Oost-Vlaanderen)

Elk einde staat voor een nieuw begin.

Jubilarissen 2015

Update NIEUWE lakkerij

Nieuw! Uitbekleden van dakkapellen

Nieuw project in de kijker

Wij wensen U allen een fijn zomer verlof toe

Gezocht! Nieuwe vacatures bij Ursus

Eindelijk!

Buildesign 2015 - Een geslaagde editie vraagt voor een vervolg...

Architect@Work - Kortrijk

Batibouw Nieuws !